EIERSKIFTERAPPORT

Eierskifterapport™ er den eneste tilstandsrapporten med et faglig rammeverk som benyttes ved boligsalg i Norge. 

Rapporten er enkel, men likevel en grundig tilstandsrapport som tar utgangspunkt i å kontrollere bygningsdeler hvor det erfaringsmessig oppstår en del konflikter mellom kjøper og selger. 

FAKTA

Reduserer konfliktene i boligmarkedet.

Bygger på et faglig rammeverk.

Utføreses kun av fagfolk.

Gir #tryggbolighandel

dbareDeSmall.png
bmtf.png
E_500.png
ft.png
tb.png