TAKST

En takstmann fra Norgestakst er medlem av BMTF. 

Det vil si takstmannen er enten mester i et av byggfagene eller har tilsvarende faglig utdannelse.

Alle takstmennene fra NORGESTAKST kan derfor utføre samtlige rapporter som er listet opp her.

RAPPORTER FRA BMTF

Verditakst for:

Leiligheter

Eneboliger

Fritidsboliger

Tomtetakst

Enkle verdivurderinger

Forhåndstakst

Skjønnstakst

Reklamasjonstakst

Arealmåling

Skadetakst

Ved salg av bolig anbefales Eierskifterapport™

VERDITAKST

Det er viktig å velge en lokalkjent takstmann som er byggekyndig for å få en mest mulig korrekt verdivurdering av din bolig. 

I mange tilfeller kan den byggekyndige takstmannen gi deg gode tips og råd om hvilke grep du bør foreta deg for å øke verdien. 

Verditakst benyttes ofte ved refinansiering eller annen belåning. 

SKADETAKSERING

Når en eiendom får en eller annen form for skade, er det svært viktig at en  profesjonell takstmann kan beregne et mest mulig korrekt grunnlag for erstatningen.

Takstmenn fra Norgestakst har spesiell god kompetanse på dette området. De er bygningskyndige og har god kjennskap til reelle reparasjonskostnader, noe som er viktig for at du skal få et raskt og riktig oppgjør etter skaden.

dbareDeSmall.png
bmtf.png
E_500.png
ft.png
tb.png